Rolnictwo

Susza w rolnictwie

Jak wiadomo to pogoda ma największy wpływ na rozwój rolnictwa, bowiem to ona decyduje w znacznej części o zbiorach i zyskach z użytków rolnych. W ostatnich latach, coraz częściej pojawiającym się problemem stała się susza, oczywiście grunty rolne nie powinny być zbyt nawodnione, jednakże gdy brakuje im wody, problem jest jeszcze większy. Polskiemu rolnictwu susza doskwiera od wielu lat i jest to kłopot narastający ze względu na ocieplenie klimatu, występujące upały, okresy bez deszczu. Nowoczesne rolnictwo w obecnych czasach bardzo dużo inwestuje w infrastrukturę wodną, oraz stara się w jak najlepszy sposób poprawić warunki do utrzymania poziomu wody w dobrym stanie. Wykorzystuje do tego nowe, dostępne na rynku narzędzia, innowacje oraz technologie, które pomagają dostosować się do zmian klimatu.

Deficyt wody
Według ostatnich przeprowadzanych badań rolnictwu grozi bardzo duży deficyt wody. Wykorzystanie zasobów wodnych dla rolnictwa i obszarów wiejskich bardzo wzrosło w ostatnim czasie. Niestety jednymi z największych zagrożeń w najbliższych latach będą susza oraz powódź, choć ta druga pojawia się coraz to rzadziej. Postępujące zmiany klimatyczne, powodują występowanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. Na chwilę obecną w Polsce zagrożonych deficytem wody jest około 40 % obszarów, gruntów rolnych. Polskie rolnictwo staje przed jednym z największych wyzwań, dlatego każdy rolnik który prowadzi gospodarstwo rolne powinien się tym zainteresować odpowiednio wcześniej, zadbać o dostęp do wody dla swoich użytków rolnych. Rolnictwo najwięcej wody zużywa podczas produkcji rolnej, nie uwzględniając wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Prowadzący gospodarstwa winni zaopatrzyć się w deszczówkę, gdyż jest ona bardzo przydatna, zwłaszcza w czasie panującej suszy, a można ją wykorzystać do wielu celów. Wiadome jest, iż rolnictwo w największym stopniu korzysta z opadów atmosferycznych, dlatego pojawiające się susze zwiększają straty w zbiorach oraz hodowlach, co jednocześnie przekłada się na wzrost cen żywności.

Skutki suszy w rolnictwie
Gdy nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, susza może wpłynąć na rolnictwo w sposób bardzo drastyczny. Może nastąpić spadek plonów, produkcji mleka, a przede wszystkim ogromny spadek produkcji zbóż. Dlatego cała Unia Europejska bardzo angażuje się w stworzenie specjalnego systemu gospodarowania opadami na obszarach wiejskich. Ma to na celu późniejsze wykorzystanie zasobów wodnych w rolnictwie. Planowana jest również budowa obiektów które będą mieć za zadanie magazynować wodę na potrzeby lokalne, a także małych zbiorników i oczek wodnych. Inicjatywa jest dużo szybsza i łatwiejsza do zrealizowania, stworzenie retencji wody wpływa na jej stan oraz utrzymanie jej zasobów. Budowla takich obiektów oraz zbiorników zyskuje coraz większe zainteresowanie oraz wsparcie finansowe, i również organizacyjne, gdyż w prace włączają się sami mieszkańcy. Dobrym sposobem w walce z suszą jest nawadnianie, dotyczy to przede wszystkim roślin, które potrzebują wody w każdy dzień. Służą do tego specjalne urządzenia nawadniające, systemy do powierzchni użytków rolnych. Powstrzymanie suszy, poprzez używanie nowoczesnych systemów melioracyjnych to narzędzie które pomorze rolnictwu w walce z suszą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *