Rolnictwo

Rolnicze użytkowanie gleby

Użytkowanie rolnej ziemi, gleby daje prowadzącym gospodarstwa rolne bardzo wiele możliwości, a samo rolnictwo od dawna po dziś dzień ma na celu wytwarzanie najlepszych płodów rolnych, a także zaspakajanie potrzeb wszystkich ludzi zamieszkujących ziemię. Przemysł rolniczy charakteryzuje się bardzo bogatym asortymentem produktów wytwarzanych, bardzo widocznie widać w nim bioróżnorodność. Cała Unia Europejska ma za zadanie chronić rolnictwo i ciągle je wspierać w rozwoju, stosuje do tego specjalnie przygotowane i wprowadzone w rozporządzeniach dofinansowania dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne, zwłaszcza te na większą skalę.

Początki uprawiania ziemi
Rolnictwo jak dobrze nam wiadomo rozwinęło się bardzo bardzo dawno, zaczęło się od zwykłego zbieractwa, natomiast później zostały zapoczątkowane inne formy rolnicze, z postępującym czasem coraz bardziej nowocześnie udoskonalone, a pozwolił na to przede wszystkim rozwój technologii przemysłowej. Jednakże zanim do tego doszło, obecne było rolnictwo orne, wypaleniskowe, znane z dawnych czasów. Unia Europejska w bardzo dużej mierze przyczyniła się do poważnej zmiany kształtu krajobrazu rolnictwa, nastąpił konkretny podział na jednostki ziemi. Na obecną chwilę największy obszar użytków rolnych zajmują grunty orne, na drugim miejscu są łąki, a następnie pastwiska i sady oraz inne użytki. Grunty orne są to najbardziej użytkowane grunty rolne, a uprawa na nich odbywa się w sposób ciągły, ale także sezonowy. Rolnicy największe nadzieje kładą właśnie w owych gruntach, siejąc zboże, uprawiając rośliny pastewne, strączkowe, a również ziemniaki. Łąki i pastwiska z reguły służą do uprawy traw, ziół oraz innych roślin. Obszarem użytkowanym bardzo rolniczo są sady, w których uprawia się drzewa i krzewy owocowe. Istnieją również nieużytki rolne, grunty, obszary które zostały źle zagospodarowane i straciły swoją wartość do uprawy czy użytku. Należą do nich między innymi bagna, skały, oraz inne tereny które uległy deformacji oraz zniszczeniu. Jednakże z roku na rok takich obszarów jest coraz miej, gdyż odpowiedzialny rolnik dba o to, aby każdy grunt, pole było odpowiednio użyte.

Bioróżnorodność
Bioróżnorodność w rolnictwie jest bardzo ważnym zagadnieniem, bowiem zależy ona od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej, a także sposobu zagospodarowania przestrzeni produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Można wyróżnić 2 rodzaje rolnictwa, konwencjonalne oraz bardziej zrównoważone, ekologiczne. Bioróżnorodność zawiera w swoim zakresie podział na gatunki i odmiany roślin uprawnych, gatunki zwierząt hodowlanych oraz rośliny i zwierzęta dzikie. Występuje również jako międzygatunkowa, wewnątrzgatunkowa, jest ona różna także jeśli chodzi o krajobraz. Bioróżnorodność danego obszaru zależy od bogactwa gatunku, ale również danej struktury i funkcjonalności zastosowania. Użytki rolne z reguły są to grunty jednogatunkowe, ponieważ są wykorzystywane przede wszystkim do jednej danej uprawy. Duża bioróżnorodność występuje zwłaszcza na terenach przejściowych, a najważniejsze w jej aspekcie są ekosystem oraz krajobraz, gdyż na ich podstawie najlepiej można ją poznać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *