PROW 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

agror agror.pl Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej agror

Aktualizacja - 08 listopad 2014 r.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013


PYTANIE

INFORMACJA

ODPOWIEDŹ

Co to jest "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"? Kto może skorzystać z unijnych funduszy? Czym może zajmować się rolnik chcący otrzymać pomoc?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w specjalnie przygotowanym informatorze

Informator - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Jak wypełnić wniosek? Co trzeba wpisać w odpowiednie pozycje? Jak w ogóle się do tego zabrać? Zachęcamy do skorzystania z Poradnika. Dowiesz się z niego w prosty i przystępny sposób JAK prawidłowo wypełnić wniosek o pomoc. Wyjaśniamy krok po kroku co oznacza każda z pozycji i co powinieneś w nie wpisać.

Poradnik -Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (w przygotowaniu)

Wiesz już jak wypełnić wniosek? Nie czekaj! Pobierz, wypełnij i złóż wniosek o pomoc lub płatność! Wzory aktualnych wniosków o pomoc i płatność do pobrania.

Pobierz wniosek - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Masz trudności z wypełnieniem wniosku czy biznesplanu? Chcesz zapoznać się z gotowymi już i wypełnionymi wnioskami ze wszystkimi załącznikami? Dwa gotowe i wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Ekonomicznym Planem Operacji dla jeden dla obiektu turystycznego - modernizacja budynku oraz utwardzenie terenu, drugi prace remontowe/rozbudowa budynku na miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (agroturystyka).

Gotowe i darmowe wzory dla działania 311

GOTOWE ORAZ DARMOWE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Jeżeli są Państwo zainteresowani weryfikacją wniosków o dofinansowanie (pomoc oraz płatność), biznes planów (Planów przedsięwzięcia, Ekonomicznych Planów Operacji) oraz uzupełnień do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie całego kraju - proszę o kontakt na skrzynkę biuro@agror.pl

Weryfikacja wniosków o dofinansowanie (pomoc oraz płatność), biznes planów (Planów przedsięwzięcia, Ekonomicznych Planów Operacji) oraz uzupełnień do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie całego kraju.

Etapy Prac:

1. Otrzymanie od Beneficjenta informacji dotyczącej uzupełnienia lub zlecenia w ramach Działań:

  • Działanie 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych";
  • Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw";
  • Działanie 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

2. Oszacowanie kosztów wykonania usługi:

  • uzupełnienia wniosku (pomoc, płatność) wraz z załącznikami,
  • poprawek merytorycznych oraz formalnych,
  • ponownego wykonania Planu Przedsięwzięcia, Ekonomicznego Planu Operacji,
  • ponownych obliczeń NPV (wartość zaktualizowana netto);
  • ponownego obliczenia wartości dodanej brutto wraz z przyrostem GVA.

3. Podpisanie umowy na świadczenie usługi;

4. Zrealizowanie postanowień umowy wg harmonogramu oraz zapisów umowy;

5. Przekazanie pełnej dokumentacji celem przedłożenia do ARiMR.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wstępnych terminów, które mogą podlegać modyfikacji ze strony klienta, jak i strony wykonującej zlecenie.


Harmonogram Prac Szacunkowy czas realizacji
ETAP 0 - Otrzymanie informacji ze strony Klienta oraz wycena prac - bezpłatne do 2 dni
ETAP I - Szczegółowe uzgodnienia dotyczące poprawek oraz uzupełnień, podpisanie umowy do 2 dni
ETAP II - Przesłanie kompletu uzupełnienia/poprawek do Beneficjenta wg uzgodnień z Etapu I do 1 tygodnia
ETAP III - Weryfikacja pracy Etapu II: uwagi, opinie, zmiany do 1 tygodnia
ETAP IV - Przesłanie ostatecznej wersji dokumentacji (drogą elektroniczną bądź tradycyjną) do przedłożenia w ARiMR
1 dzień (Internet) - do 4 dni (Poczta)
RAZEM Do 2 tygodni*

*) Czas prac jest szacunkowy.