Prawo dla rolników

Partnerzy handlowi często wymagają faktur VAT. Jest to argument w dyskusji czy i kiedy przejść na VAT.


Rolnicy mogą skorzystać na przejściu na VAT. W szczególności dotyczy to gospodarzy inwestujących w gospodarstwa.

Producenci rolni mogą rozliczać się z fiskusem na dwa sposoby: na zasadach ryczałtu i na zasadach ogólnych. Przy aktualnych stawkach VAT-u na różne grupy towarów i usług, większość rolników płaci wyższy podatek przy zakupie materiałów do produkcji rolnej, niż pobiera przy sprzedaży swoich produktów.

Rolnik ryczałtowy to taki, który dostarcza produkty pochodzące z własnej działalności lub świadczy usługi rolnicze i korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Taki rolnik ma obowiązek przechowywania otrzymanej od nabywcy faktury VAT RR przez 5 lat. Jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych. Musi jednak posiadać NIP.

Rolnik chcący zmienić sposób rozliczania, musi spełnić trzy warunki: sprzedać nie przetworzone produkty rolne, z własnej produkcji, których wartość przekracza 20 tys. zł, prowadzić, przez co najmniej trzy miesiące, codzienną ewidencję sprzedaży towarówi usług, a także zgłosić swój zamiar w urzędzie skarbowym.

Decyzja nie jest nieodwołalna. Rolnik może ponownie skorzystać z ryczałtu. Jednak, może to nastąpić po upływie 3 latach od zmiany.

Podatnik VAT powinien prowadzić spis zakupów towarów i usług, z których korzysta przy produkcji rolnej i sprzedaży nie przetworzonych produktów rolnych. W tym celu konieczne jest posiadanie faktury VAT, faktury korygującej oraz dokumentów celnych. Podatek VAT należy zapłacić, gdy dojdzie do dostarczenia, przekazania, zamiany, darowizny towaru, wykonania usługi lub uzyskania przedpłaty bądź zaliczki. Wtedy rolnik powinien wystawić fakturę w ciągu 7 dni.

ES

Portal Rolniczy Agror

Portal Rolniczy Agror - www.agror.pl


Data publikacji w serwisie: 2009-07-15
Strony: 1