Wiadomości rolnicze

sprzedaz gruntów rolnychSprzedaż państwowych gruntów rolnych będzie miała miejsce znacznie szybciej, niż było to wcześniej przewidziane.


Minister rolnictwa zamierza wystawić w przetargach grunty z roszczeniami byłych przedwojennych właścicieli lub ich spadkobierców jeszcze przed ustawą reprywatyzacyjną.

Ministerstwo rolnictwa obrało za swój priorytet szybką sprzedaż ziemi, jednak projekt ustawy w tej sprawie spotkał się ze sprzeciwem ze strony opozycji jak i koalicji rządowej.

Agencja Nieruchomości Rolnych dysponuje obecnie 160 tys. hektarów gruntów. W najbliższym czasie oferta ma się powiększyć nawet do 300 tys. hektarów. Jak to możliwe?

Kazimierz Plocke - wiceminister rolnictwa „ Zostało wydane specjalne rozporządzenie prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, które ma po pierwsze umożliwić sprzedaż gruntów z zastrzeżeniami reprywatyzacyjnymi".

Jerzy Buzek za czasów swych rządów wydał  instrukcję, która szczegółowo rwgulowała zasady sprzedaży państwowych gruntów rolnych. Od tamtej pory ziemie do których były zgłaszane roszczenia nie były wystawiane na sprzedaż. Jednak instrukcja ta nie była nigdy aktem prawnym toteż teraz Agencja Nieruchomości Rolnych zaproponuje prawo pierwokupu byłym właścicielom lub ich spadkobiercom. Jeśli Ci z tego prawa nie skorzystają grunty będą wystawione na sprzedaż.

Nie wiadomo tylko, czy rolnicy będą mogli pozwolić sobie na zakup 300 tys. hektarów ziemi.

Wiktor Szmulewicz- prezes KRIR  twierdzi, że środki potrzebne na zakup 300 tys. hektarów ziemi są dziś nieosiągalne.

Agencja Nieruchomości Rolnych zapowiada także uproszczenia w procedurze nabywania gruntów. Na bazie istniejących przepisów będzie proponować także obecnym dzierżawcom korzystanie z prawa pierwokupu.

MJ

Portal Rolniczy Agror

źródło:Witold Katner/Agrobiznes

Portal Rolniczy Agror - www.agror.pl


Data publikacji w serwisie: 2010-10-22
Strony: 1